Teorien bag

//Teorien bag
Teorien bag 2017-08-15T15:49:50+00:00

Selvstarter metoden

For det første går vi ud fra, at det eneste vi reelt ved om hvorvidt en ny forretningside kan blive til en profitabel virksomhed i bedste fald baserer sig på en række hypoteser. Derfor dropper vi den lange forretningsplan og koncentrer os i stedet om at opsummere vores hypoteser i et såkaldt Business Model Canvas (Forretningsmodel kanvas). Kanvasset er et diagram der beskriver, hvordan en virksomhed skaber værdi for sig selv og sine kunder. Kanvasset giver mulighed for at iværksætteren får overblik over virksomhedens blinde vinkler, og danne udgangspunkt for en systematisk aftestning af forretningsmodellen.

Måden vi tester om hypoteserne bag forretningsmodellen holder vand, er ved at komme ”ud af bygningen” med en tilgang, der hedder Customer Development (Kundeudvikling). Kundeudvikling går ud på, at man som iværksætter går ud og snakker med potentielle købere, brugere og samarbejdsparter for at få feedback til de forskellige elementer i forretningsplanen. Med udgangspunkt i de læringer og erfaringer feedbacken kaster af sig, kan iværksætteren konkludere om forretningsmodelhypotesen var sand (valideret), eller falsk. Er hypotesen falsk må man vurdere om forretningsmodellen kan forbedres igennem en lille justering (iteration – kunden ville have produktet var blå i stedet for rød) eller en stor ændring i forretningsmodellen (pivotering – kunden vil hellere købe produktet via webshop frem for fysisk butik).

Sidst men ikke mindst benytter vi os af agile development (agil udvikling). Agil udvikling handler om at produktudvikle i tæt samspil med kunderne, så man løbende kan reagerer og tilpasse sit produkt alt efter kundens behov, ønsker eller forbrugsmønster. Det fungerer i praksis ved, at man bygger en række meget basale prototyper (kaldet det minimale levedygtige produkt), der har til formål, at teste forskellige aspekter af produktet eller servicen. Pointen er, at undgå at bruge for meget tid på at udvikle noget som ingen eller kun få vil have.

Vigtige koncepter

Der er nogle vigtige koncepter som vi lærer om og bruger i Selvstarter. Læs om disse her.

Slå din ide ihjelP

Problem-solution fit

Product-market fit

Pretotyping

Rapid branding,